Lantbruk

Lantbruk


Jag heter Bengt Gliftstam och driver lantbruket på Ängsåkra gård. Jag är även medlem i Farmartjänst Vellinge.


Jag kan hjälpa er med:


Lantbruksservice

• Sådd

* Tröskning

* Ogräsbekämpning

* mmTrädgårdsservice

• Gräsklippning

• Häckklippning

• Snöröjning

* mm